Dobbeltoppers 2018

Rekenstof groep 4

 

In dit artikel een overzicht van wat kinderen in groep 4 leren bij rekenen.

Getallen en getalbegrip

Een erg belangrijk onderdeel in groep 4 is het rekenen tot 100. In groep 3 is de getallenrij tot 100 al verkend. Zeker in de nieuwere rekenmethodes. Aan het einde van groep 4 moeten kinderen redelijk overweg kunnen met optellen en aftrekken tot 100. Ook moeten ze inzicht krijgen in de structuur van de getallen. Ze moeten bijvoorbeeld weten wat de helft van 100 is, of de helft van 50. Precies voor de 60 komt …. of 5 groepjes van 20 is ….. Hierbij moeten ze ook begrijpen dat het eerste getal tientallen weergeeft en het tweede getal lossen. Er wordt ook al even over het eerste honderdtal heen gekeken met opgaven zoals 90+30. Veel kinderen hebben daarbij vaak even moeite met de schrijfwijze van getallen 101 – 109.

Vermenigvuldigen en delen wordt vooral aangeboden in contexten oftewel verhaaltjessommen. Een kale deelsom als 25:5 wordt nog niet aangeboden maar wel: 5 kinderen verdelen 25 snoepjes, hoeveel snoepjes krijgt ieder kind? Het vermenigvuldigen blijft in kale sommen vooral beperkt tot de tafels.

Meten en meetkunde

Belangrijk bij dit onderdeel is dat leerlingen in groep 4 leren inschatten hoe lang of hoe ver iets is, of hoeveel iets weegt. Kinderen leren in te schatten hoeveel meter een auto is, hoe zwaar een hond weegt enzovoort. Verder leren kinderen om metingen te doen met de liniaal. Ook wordt er in groep 4 aandacht besteedt aan de kalender. Hoeveel dagen in een week. Aflezen op welke dag een bepaalde datum valt. Berekenen op welke dag iets is als het 6 dagen later is dan vandaag enz. Verder is er aandacht voor centimeter, meter en kilometer.

Klok kijken

Per rekenmethode is het nogal verschillend wat er in groep 4 behandeld wordt. Over het algemeen moeten kinderen de hele en halve uren kunnen voor ze naar groep 4 gaan. In groep 4 worden in ieder geval de kwartieren geleerd, kwart over en kwart voor. Meestal wordt  ook een begin gemaakt met het klokkijken op 5 minuten nauwkeurig. Daarnaast wordt in de nieuwste methodes ook het digitaal klokkijken geoefend. Hele en halve uren maar ook kwartieren. Voor veel kinderen geeft dit serieuze problemen!

Automatiseren

Het is van belang dat kinderen bepaalde sommen op den duur erg snel kunnen uitrekenen. Dit is in groep 4 bijvoorbeeld het geval met sommen onder de 10. Als kinderen  6 + 3 binnen  4 seconden weten, is het straks geen probleem om 66 + 13 uit te rekenen. Kinderen onthouden de 70 en kunnen voor ze die 70 weer vergeten zijn daar 9 bij optellen. Andere sommen die in groep 4 geautomatiseerd moeten zijn zijn:

x Sommen over het eerste tiental   (8+4 of 7+6)

x Sommen tussen 10 en 20 (12 + 6 of 19 – 7)

x De tafels. Per methode verschillend of alleen de tafels van 1 t/m5 of alle tafels tot 10 geoefend moeten worden.

Kinderen hoeven deze sommen overigens niet uit het hoofd te kunnen zoals veel mensen denken. Het is juist belangrijk om goede strategieën te gebruiken om snel te rekenen. Welke strategieën kunt u in de artikelen over de verschillende sommen lezen.

Reacties zijn gesloten.