Dobbeltoppers 2018

Sommen tot 100

Er zijn nogal wat kinderen in groep 4 die vastlopen op de sommen tot 100. Wanneer u goed let op de stap waar het fout gaat een daarmee gaat oefenen is het probleem vaak snel opgelost!

Er zijn 2 niveaus te onderscheiden. Niveau 2 pas gaan oefenen als niveau 1 beheerst wordt!

niveau1 = zonder tientalpassering dus bijvoorbeeld: 22 + 43 of 82 – 21.

niveau 2 = met tientalpassering dus bijvoorbeeld: 22 + 49 of 82 – 15.

 

Kinderen moeten de volgende dingen beheersen voordat er daadwerkelijk met de sommen zelf geoefend kan gaan worden:

x Volgorde van de tientallen moet goed worden beheerst. Controleren door vragen als: Wat komt er precies 1 getal voor de 80? Welk tiental komt er na de 60?

x Tellen met sprongen van 10: 22 – 32 – 42 – 52 en terug 98 – 88 – 78.

x De sprong over het tiental moet goed worden beheerst(zie artikel ‘over het tiental’). 48 + 5 wordt opgelost als 48 + 2 = 50 , 50 + 3 = 53.

 

Wanneer een kind dit kan is het logisch om met de plussommen van niveau1 te beginnen. Het lijkt logisch om de volgende strategie aan te leren:

54 + 22 =….. Eerst 50 + 20 = 70. V,ervolgens 4 + 2 = 6. 70 + 6 = 76. Dit is de zogenaamde splitsmethode. Leer deze methode uw kind niet aan als uw kind een zwakke rekenaar is want straks bij de minsommen zult u het weer af moeten leren!

Hoe dan wel?

54 + 22 =…..  54 + 10 + 10 + 2 (64, 74, 76)

Dit wordt op school eerst geoefend op de getallenlijn. Dit ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

 

 

 

 

 

Vervolgens worden de verschillende stappen nog uitgeschreven op papier. Als kinderen dit beheersen doen ze de stappen uit het hoofd.

Ondertussen worden de minsommen op dezelfde manier geoefend.

 

Wat niveau 2 betreft, is er 1 belangrijk verschil in het aanleren met niveau 1. Dit is dat er aan het einde van de oplossing nog over een tiental gesprongen moet worden. Op de getallenlijn oefenen kinderen dit op deze manier:

 

 

 

Wat deze laatste stap betreft is het van belang dat kinderen dit op deze manier uitrekenen. Op de getallenlijn, uitgeschreven of later uit het hoofd.

Hier nog een aantal bruikbare links om deze sommen met behulp van het internet te oefenen.

http://www.somprint.nl/ (werkbladen)

http://www.onlineklas.nl/sommenkampioen/sommenkampioen.html

http://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-4/ – erbij of eraf sommen tot 100 kiezen.

Reacties zijn gesloten.