Dobbeltoppers 2018

Rekenen

Rekenstof groep 4

 

In dit artikel een overzicht van wat kinderen in groep 4 leren bij rekenen.

Getallen en getalbegrip

Een erg belangrijk onderdeel in groep 4 is het rekenen tot 100. In groep 3 is de getallenrij tot 100 al verkend. Zeker in de nieuwere rekenmethodes. Aan het einde van groep 4 moeten kinderen redelijk overweg kunnen met optellen en aftrekken tot 100. Ook moeten ze inzicht krijgen in de structuur van de getallen. Ze moeten bijvoorbeeld weten wat de helft van 100 is, of de helft van 50. Precies voor de 60 komt …. of 5 groepjes van 20 is ….. Hierbij moeten ze ook begrijpen dat het eerste getal tientallen weergeeft en het tweede getal lossen. Er wordt ook al even over het eerste honderdtal heen gekeken met opgaven zoals 90+30. Veel kinderen hebben daarbij vaak even moeite met de schrijfwijze van getallen 101 – 109.

Vermenigvuldigen en delen wordt vooral aangeboden in contexten oftewel verhaaltjessommen. Een kale deelsom als 25:5 wordt nog niet aangeboden maar wel: 5 kinderen verdelen 25 snoepjes, hoeveel snoepjes krijgt ieder kind? Het vermenigvuldigen blijft in kale sommen vooral beperkt tot de tafels.

Meten en meetkunde

Belangrijk bij dit onderdeel is dat leerlingen in groep 4 leren inschatten hoe lang of hoe ver iets is, of hoeveel iets weegt. Kinderen leren in te schatten hoeveel meter een auto is, hoe zwaar een hond weegt enzovoort. Verder leren kinderen om metingen te doen met de liniaal. Ook wordt er in groep 4 aandacht besteedt aan de kalender. Hoeveel dagen in een week. Aflezen op welke dag een bepaalde datum valt. Berekenen op welke dag iets is als het 6 dagen later is dan vandaag enz. Verder is er aandacht voor centimeter, meter en kilometer.

Klok kijken Lees verder